Du er unik. Det finnes ingen annen som deg. Og du er den eneste som kan si noe om hvem du er og hvordan du har det. Det vi andre oppfatter om deg, er kun noen få deler av det som er å være deg.

Vi andre ser din kropp, med alle kroppens uttrykk, og vi møter din personlighet, med alle sine sider, og du «velger» (bevisst eller ubevisst) hva som skal vises frem.

I de gode møtene kan det også finnes en kontakt med noe dypere inne i oss – det man kan kalle sjelen. Møte mellom sjeler oppleves vanligvis som dype, rolige og kjærlighetsfylte møter. Det å bli sett for den man i dypet er, og ikke kun som den personlighet, eller den kroppen, som man viser frem. Er forenende, helbredende og styrkende for selvfølelsen.

Denne levende og tilstedeværende sjelen, som finnes dypt inne i deg, gjør deg unik og verdifull, uavhengig av dine føleleser, og delene i din kropp og personlighet.