Livet är föränderligt. Världen är föränderlig. Människor är föränderliga –
om vi tillåter oss att vara det. När vi tillåter oss själva och andra att
förändras, i takt med våra omgivningar och förutsättningar, får vi frihet och
flyt i livet.

Precis som vattnet förändrar sin form när det blåser, regnar och solen
skiner. Vattnet bildar vågor, krusningar, ånga, regn… Allt som ett resultat av
vädret som förändras. H2O förändras inte, den är alltid densamma, men formen
gör det.

På samma sätt kan vi tillåta oss att förändras. Förändra och kanske till
viss grad anpassa oss till världen omkring oss. Utan att vårt innersta väsen
förändras eller hotas att upphöra till sin existens. När vi har en stabil kärna
och en pålitlig känsla av “jag”, som är unik och värdefull bara för att den
existerar, kan vi tillåta oss att tillfälligt forma vågor på ytan som passar
förhållandena omkring oss. För att vi vet att vår innersta kärna alltid är
densamma.

Om
vi med alla medel bekämpar förändring riskerar vi att bli rigida, inskränkta
och begränsade i gamla former som inte passar oss, eller världen omkring oss.
Vi kan få en känsla av stagnation, av att inte hinna med, mista kontrollen och
av att gå miste om någonting viktigt – Livet.

Rädsla
för förändring är nog en av människans största hinder. Att släppa taget om det gamla,
kända och kanske trygga kan vara mer skrämmande än stagnation. Problemet är att
stannar vi för länge utan att förändras, när omgivningarna gör det, så kan vi
till slut bli tvingade till förändringar som vi själva aldrig skulle valt, om
vi kunnat välja från början.

“When an egg is broken by an outside force – life ends.
When an egg is broken by an inside force – life begins.
Great things always happen from inside.”

Om vi istället lyssnar vaksamt och svarar an på vår kropp och våra sinnens
signaler på vad som behöver förändras. Våra sinnen och känslor är finjusterade
instrument som stämmer av omgivningarna, inne i och utanför kroppen, när det
finns behov av förändring. Oavsett om det handlar om kroppens behov för mat,
vatten och sömn, eller om det handlar om att lösa utmaningar i en relation
eller om det är dags att gå vidare på något sätt i livet.

När vi till fullo accepterar alltings föränderliga natur och sedan tillåter
oss att verkligen lyssna på våra egna signaler (sinnen, magkänsla, känslor) på
behov av förändring så kan vi ligga i framkant, och har då möjlighet att
bestämma i vilken riktning vi skall gå vidare. När vi tar ”kaptenskapet” över
våra liv kan vi finna frihet och flyt i livet.