Mange av oss møter noen gang en krise i livet. Den kan være trigget av en ytre hendelse som for eksempel et samlivsbrudd, miste jobben, barn som flytter hjemmefra eller ting som forandrer vårt daglige liv markant.

“En dag var det helt umulig å ta ett eneste skritt fremover. Når jeg prøvde å se frem, var det bare mørke og tåke, og livet inneholdt bare ting jeg burde og måtte, ting som ikke motiverte meg lenger. Hvor forsvant livet, drømmene og ønskene?” (kommentar fra en klient)

En livskrise kan også komme smygende, som en følelse av at allt ikke helt er som det skal. En følelse av uro, meningsløshet eller at du lurer på om livet ikke har mere å tilby?
Noen får direkte tanker om hva som er feil/mangler, andre får bare følelser av ubehag, som ikke vil forsvinne. Kanskje kommer det med økende kraft helt til det ikke går å ignorere mer. Og du vet ikke alltid hvorfor angsten kommer.

Symptomer i en livskrise kan være:
Uro
Stress
Angst
Bekymringstanker
Meningsløshet
Vanskelig å være alene
Vedvarende men “ikke diagnostiserbare” smerter i kroppen
m.m.

Men også i en livskrise kan vi finne muligheter til å gjenoppdage drømmene og ønskene i livet. Når livets former har sviktet, rollene vi har lært er ubrukbare, og vi føler at vi befinner oss på bunn. Da finnes det ofte igjen en inneboende kraft (om enn så liten som en gnist) i de fleste, et ønske om noe annet, å ha det bedre. Det er den kraften du plukker frem når du søker etter noe som kan hjelpe deg. Med den gnisten som drivkraft, sammen med ønsket om noe bedre, kan du åpne opp for å bli hjulpet til å se livet på en ny måte. Sakte men sikkert kan du styrkes fra innsiden og komme deg ut av krisen, til et liv med mer bevissthet og tilstedeværelse for nye valg og veier.

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” – O. Wilde

Når formen og rollene (formen for hverdagen – og de roller vi lever i våre liv) svikter eller mister sin funksjon, er det vanlig å miste fotfeste og havne i en livskrise. Da vi trenger å bygge opp oss selv og livsgleden på nytt igjen.

Det er mulig å finne ro i ditt indre rom, der du kan ta lederskapet, ta deg ut av krisen og skape det liv du ønsker! Men dessverre så finnes der ingen kjappe løsninger. Skal vi forandre vårt selvbilde, våre tanke- og adferdsmønstre (de som ikke er hensiktsmessige lenger) som er bygd opp over et helt liv, må vi gi det engasjement, tid og energi for å la dem forandres over tid. Det gir vedvarende forandringer, som kan endre livet ditt og hvordan du forholder deg til deg selv og andre.