En dag som denna sitter jag och funderar på vad kärlek egentligen är. Det är inget man kan ta på, det är en känsla, en upplevelse, men hur kan man då definiera kärlek?

En snabb sökning på nätet ger många uttömmande svar, och det gemensamma svaret verkar vara en stark positiv känsla, som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och ibland sexuell åtrå samt andlig gemenskap. Det står klart att kärlek kan uppstå till en annan person, djur, objekt, företeelse OCH till den egna personen.


Det gamla talesättet att du kan inte älska någon annan förrän du kan älska dig själv. För mig är inte det helt sant. Ofta så lär vi oss först att älska någonting utanför oss. Som barn så kan vi känna kärlek för människor omkring oss, till saker och till djur m.m.
Föds vi med kärlek för oss själva? Kanske på ett själsligt plan, men när spädbarnets överlevnadsinstinkt tar överhanden och vi är beroende av allt omkring oss för att överleva så tror jag den kärleken “glöms bort”. I kampen om överlevnad glömmer vi att älska oss själva.

När vi är små lär vi oss den kärleken som våra föräldrar (nära vårdnadshavare) kan förmedla. Det kan vara på både själsligt, fysiskt, mentalt och sakligt plan. Men eftersom vi till en början kopierar allt våra föräldrar bär på, så kopierar vi också sättet att älska.

När vi så växer upp och blir vuxna har vi med oss denna blueprint – “Så här gör vi i vår familj när vi älskar.” och använder den i våra relationer. Kanske har vi turen att träffa någon med ett annat blueprint och vi har möjlighet att ifrågasätta, utvidga och skriva om vårt eget.

För vi människor är läraktiga och vi kan ändra våra mönster. Det har jag många bevis på både i egen och andras terapi. När vi inser begränsningarna med vår blueprint, har vi också möjlighet att göra någonting med den. Lära oss, utvidga oss och därmed få tillgång til alla de resurser, så också kärleken, som vi skapades med.

För jag tror att den altruistiska kärleken, som de flesta av oss längtar efter, finns där i vår själ och hjärta. Vi behöver bara komma ihåg.

God ValentinDag! smiley

Monika Lillevik