indre uro

De fleste av oss har kjent på uro i ulike situasjoner, en uro som har gått over igjen. Men for noen er den indre uroen permanent. Det er som en form for livs-stress der uroen er konstant i bakgrunnen, ofte sammen med andre ubehagelige tilstander som utilfredshet, nervøsitet, nedtrykthet, engstelighet, rastløshet, overveldende tretthet og irritasjon.

Den permanente indre uroen kan vise seg på mange måter, og de som lever med den, har ofte vanskelig for å sette fingeren på hva det er som er feil. Indre uro kan sette seg i kroppen og vise seg fysisk som muskelspenninger, hodepine, trykk fra brystet eller andre smerter. Man kan ha søvn- og konsentrasjonsvansker, problemer med appetitten og andre klassiske symptomer på stress.

Men det er ikke snakk om stress i vanlig forstand, for livs-stress er dypere og handler ofte om at man lenge har levd med et nervesystem som er i konstant beredskap uten å finne hvile og restitusjon. Livet blir dermed en stadig flukt/kamp der man ikke lever her-og-nå, men i stedet er fanget i grublerier over fortiden og bekymringer for framtiden.

Veien ut av indre uro og stress kan være å få kunnskap og innsikter om hva som er grunnen til din livs-stress gjennom å gå i terapi eller annen form for personlig utvikling. Samtidig kan du også hjelpe kroppen og nervesystemet til å roe seg ned rent fysisk. Gjennom fysisk behandling, avspenning og pusteøvelser.